Vidre Modernista

 

 

El conjunt de trenta peces de vidre modernista de la col·lecció del Museu està format per làmpades i gerros de manufactura de l’escola de Nancy. Aquestes peces -totes elles- del tombant del segle XX, son de pasta de vidre que al tractar-la amb àcids conforma unes excel·lents figures i paisatges plens de lluminositat.

De l'escola de Nancy van sobresortir dos fabricants destacats. El més conegut i popular fou Emille Gallé del qual el museu disposa de vint-i-sis peces. Algunes d'elles d'una qualitat excepcional. El segon taller de Nancy fou el que formaren els germans Daum i dels quals el museu disposa ce cinc peces.