Els reliquiaris.

La col·lecció de reliquiaris de pit o de penjar, és també una de les més nombroses de tot Catalunya. La majoria dels reliquiaris es poden datar de finals del segle XVI a finals del XIX però la gran majoria d'ells son dels segles XVII i XVIII on aquests objectes estaven entre la medalla religiosa i la joia. Alguns dels reliquiaris d'or son veritables joies que es mantenen en el tema religiós però que l'ornamentació i la filigrana és més pròpia del treball d'un joier. És difícil fer-ne una valoració individualitzada en una col·lecció que passa dels cent cinquanta reliquiaris. És per això que hem optat per posar-los tots amb una única subdivisió: els que tenen l'estructura elaborada amb or i els que la tenen elaborada amb argent.