Rajoles d'arts i oificis.

De les rajoles anomenades d'arts i oficis que es van popularitzar a moltes de les cases de Catalunya a partir del segle XVII la fundació Deu en posseeix una diversa col·lecció. Aquestes rajoles que adornaven diverses dependències de la casa, sobretot les parets que protegien la humitat d'aigüeres a les cuines i renta mans eren d'una temàtica i policromia particular que les han fet famoses en l'entorn dels col·leccionistes d’antiguitats. Nosaltres les hem classificat, tenint en compte el seu dibuix central, en els grups següents: Animals, Músics, Vaixells, Oficis, Seguici popular, i de mostra. També hi podreu trobar els plafons formats per diverses rajoles que mostren temàtica religiosa.