Bacines o plats d'almoina

La col·lecció de Bacines o plats d'almoina del Museu és, sense cap mena de dubte, per la seva quantitat, una de les més importants d'aquests tipus de l'estat espanyol. Les Dinanderies -com es coneixia aquest tipus de manufactura, fabricats majoritàriament a Nuremberg entre els segles XV i XVI, son de llautó cisellat i repussat i presenten diversos motius de decoració en el seu dibuix central. És aquest motiu de decoració el que ens ha guiat a l'hora de classificar-los en els diferents apartats. Sabem de col·leccions d'aquest plats al museu episcopal de Vic o a la col·lecció d'Eduard Toda al Castell d'Escornalbou i fora de Catalunya al Museo de Ferias de Valladolid o al Museo Arqueológico Nacional, però cap d'elles té les dimensions de la que tenim al Museu Deu.