Els morters de farmàcia.

La col·lecció de morters de farmàcia o morters d'apotecari que té el Museu consta de més d'un centenar d'elements. Son de bronze i abracen des de les de característiques hispano-àrabs dels segles XIII-XIV fins als grans morters que es fonien fins el final del segle XIX. Inicialment hem optat per mostrar-los agrupats per la seva cronologia i tipologia en espera que estudis més detallats puguin oferir una millor informació de cadascuna de les peces.