UNA CREU DE FILIGRANA.

Creu processional

Creu d’argent daurat amb ànima de fusta, elements de fosa, repussat i cisellat.

De 130 cm. d’alçada per 58 cm. d’amplada.Descripció.

Es tracta d’una creu de perfil flordelisat. Les planxes de revestiment de l’ànima de fusta de la creu estan decorades amb motius vegetals molt estilitzats barrejant les tècniques del repussat i el cisellat.

Respecte a les figures que ocupen la creu en l’anvers hi ha el crist crucificat, al centre i clavat amb tres claus, figura feta amb fosa; al extrem superior i en planxa repussada la figura del pelicà eucarístic i els tres evangelistes als altres extrems: a l’esquerra, Sant Lluc; a la dreta, Sant Marc i a la part inferior, Sant Mateu. 

Al revers ocupa el centre la verge amb el nen Jesús als braços, a la part superior l’evangelista, Sant Joan, al costat esquerra la figura de Sant Joan i al dret el de la Verge de mig cos i a la part inferior la figura de la resurrecció d’Adam. 

El nus és hexagonal i amb estructura arquitectònica formada per tres cossos amb finestrals i nínxols  dividits per contraforts, pinacles i gàrgoles en les parts superiors dels dos primers cossos. 

En els nínxols inferiors s’hi troben figures de sants fetes amb fosa, sota la petxina de cada nínxol  hem pogut identificar a Sant Pere, Sant Pau, Santa Llucia (?) i un sant bisbe Sant Eloi (?).

Al nivell superior hi trobem fets amb planxa repussada les figures de Sant Joan, Sant Andreu, i altres dues figures de sants no identificades.

Al darrer nivell i sobre planxa cisellada hi tornem a trobar les figures de Sant Pere, Sant Francesc, Sant Eloi (?), i les figures de l’Anunciació.

La part central del nus està formada per un fris troquelat en forma de barana amb balustrades de fosa i en cadascun dels extrems de la barana hi ha un petit àngel turiferari.

La part inferior del nus esta format per sis plaques de forma triangular amb decoració vegetal cisellada i lleugerament repussada.

L’eix que aguanta el nus de la creu esta format per un tub prismàtic de sis cares que tenen decoració vegetal estilitzada cisellada i que en la seva part central te les figures d’Adam i Eva.

Les figures de fosa i repussades son bicolors, tenen la particularitat de tenir les carnadures amb argent en seu color i les vestidures amb argent daurat. Tot el perfil de la creu està envoltat amb fulles d’acant en fosa.

Pel que fa a la distribució de les figures creiem que la figura de l’evangelista Sant Joan i la del Pelicà eucarístic han estat remogudes en algun moment posterior a la seva elaboració i col·locades de manera equivocada ja que és més propi trobar tot el tetramorf  un una mateixa cara de la creu i no tal com estan distribuïts en l’actualitat.

 

En diferents parts de la creu podem trobar la marca de la ciutat de Barcelona “BA”.

Classificació raonada.

Aquestes creus processionals d’argent van ser molt populars en les nostres esglésies .Josep Gudiol va documentar-ne més d’un centenar en la publicació de l'anuari de l'Institut d’Estudis Catalans de l’any 1920 . Però la guerra civil va ser causa de la desaparició de moltes d’elles que avui, fora de les esglésies, es troben en diferents Museus o col·leccions particulars com passa en el nostre cas. 

Per la seves característiques és una creu processional feta a Barcelona a la segona part del segle XVI. El punxó de marca de localitat només amb les lletres “BA” ens indica aquesta datació ja que des de finals del segle XV fins a la primera meitat del segle XVI el punxó habitual de Barcelona era “BARCK” i les creus elaborades a Barcelona a principis del segle XVII ja porten la creu al davant de les dues lletres: “+BA”.

Per la seva envergadura es una creu de grans dimensions ja que poques de les que coneixem tenen una alçada i envergadura superiora la de la que comentem.

No coneixem l’argenter que la va elaborar però per les similituds amb d’altres obres Barcelonines de l’època ens atrevim a parlar, si mes no, de la influència dels reconeguts argenters barcelonins de la nissaga dels Palau que foren molt actius a Barcelona el darrer quart del segle XVI i als quals s’atribueix també una creu de característiques molt semblants com es la del Museu Episcopal de Vic amb el número d’inventari 11.164 també feta a Barcelona.

Una altra creu de característiques semblants a aquesta i que està documentada fotogràficament amb anterioritat a la guerra civil és la de  l’església de Sant Vicenç de Torelló.