Història del Museu.

El museu Deu, inaugurat l'any 1995, està regit per la Fundació pública municipal que porta el nom del notari Antoni Deu Font. L'antic notari del Vendrell fou un afamat col·leccionista d'art que va fer donació a la vila del Vendrell de totes les seves col·leccions per tal que el municipi li construís un Museu on poder-les exposar. Per tal de fer-se'n una idea mes completa podeu mirar el vídeo que intenta exposar de manera resumida què és i com es va construir aquest Museu.