RICARD TÀRREGA VILADOMS

Barcelona, 1904 —Barcelona, 22 de novembre de 1999

Pintor.

 

Format a Llotja, fou deixeble de N.Raurich i J.Mir. Amplià estudis a París i Amsterdam. Es presentà el 1929 a les Galeries Laietanes de Barcelona, ciutat on ha anat exposant, així com a Madrid, Venècia (Biennal), Bilbao, Sant Sebastià, etc. A través de l’acadèmia del seu nom ha tingut una àmplia tasca docent. És sobretot paisatgista, destacat pels seus horitzons amplis, tècnicament perfecte però arrelat de ple en l’estil naturalista del s. XIX.