JORDI SERRA MORAGAS

Barcelona (1942)

Fill de Josep Serra Abella, representa el tercer nivell generacional de l'estirp. El seu perfil com a creador és complex i ric: deixeble del seu pare i del seu oncle Rafael Solanic, a més de ceramista, és pintor i dibuixant. També la seva formació està molt diversificada, una formació que complementa aspectes estrictament tècnics amb els artístics. és enginyer tècnic químic; cosa que vol dir que està especialment capacitat per a les qüestions tècniques referents a la cocció dels pigments en altes temperatures. Amb aquest domini tècnic es pot comprendre que Jordi Serra Moragas hagi assolit uns resultats impensables en el domini dels reflexos metàl · lics: efectes de iridescències, transparències, ifuminaciones de color, que són les característiques visuals més significants de la tècnica dels reflexos metàl · lics, aquests són amplificats i portats fins a les últimes conseqüències. Jordi Serra sembla una mena de demiürg, capaç de transformar i donar la volta a la noció del pigment a la qual estem acostumats.

A nivell artístic, en una línia de continuïtat, impulsa i afirma el concepte que ha definit fins ara l'estirp dels Serra: la ceràmica d'art. Reinventar la decoració amb tota la memòria acumulada pels Serra, tornar a interpretar la tradició amb una sensibilitat contemporània i des de la modernitat, és l'aportació de Jordi Serra Moragas.

Una línia extremadament sensual que recorda vagament a Picasso i el "bonheur de vivre" de Matisse, manifestació cristal·lina i transparent, aèria i sense pes.

 

 

Web de l’artista: http://www.ceramicaserra.com/cast/a_07_ceramica_arte.htm