RICARDO ARENYS GALDÓN (1914 – 1977).

Nascut a Barcelona fou un pintor hàbil amb un bon domini de mitjans expressius. Cap al 1949 s’expecialitzà amb el tema de caballs. Va participar a l’exposició de Primavera el 1934 y a la Nacional Barcelonesa el 1944. Li concediren la 3ª medalla a l’Exposició Nacional a Madrid el 1945 i la 2ª el 1955 a l’Exposició Nacional de Belles Arts a Madrid. El 1946 exposà a Sala Gaspar així com el 1966 i 1977. També a les ciutats de París, Lisboa, Londres, Bilbao i d’altres.